zondag 6 mei 2007

Anke hat wille!Ik sjoch ieninen: de datum fan de foto stiet goed, samar! Haw ik neat oan dien.

Geen opmerkingen: